ΙΔΙΩΤΕΣ

Υπηρεσίες για ιδιώτες

Το λογιστικό γραφείο forotaxis σας παρέχει πλήρη πακέτα λογιστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις εξατομικευμένες απαιτήσεις σας.


 • Τήρηση βιβλίων και καταχωρήσεις λογιστικών εγγράφων.
 • Έκδοση ετήσιων και περιοδικών λογιστικών καταστάσεων.
 • Τήρηση βιβλίων και καταχωρήσεις λογιστικών εγγράφων.
 • Έκδοση κλειδάριθμου – κωδικών taxisnet.
 • Αίτηση ρυθμίσεων εφορίας (ΑΑΔΕ-ΕΦΚΑ) και άρση τραπεζικών λογαριασμών και κατασχέσεων.
 • Γονικές Παροχές – Κληρονομικά.
 • Μεταβιβάσεις ακινήτων και αποδοχή κληρονομιάς.
26525519_tax22422
9370461_23

Υπεύθυνα και Οικονομικά

Είμαστε κοντά σας σε κάθε βήμα, καθοδηγώντας σας υπεύθυνα προς την επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων οικονομικών στόχων σας.


 • Σύνταξη και υποβολή μισθωτηρίων.
 • Υποβολή ετήσιου επιδόματος Α21.
 • Επιδότηση ενοικίου (Επίδομα Στέγασης) {Υποβολή αιτήσεων επιδομάτων(οικογενειακό επίδομα,επίδομα  θέρμανσης, επίδομα κοινωνικού εισοδήματος ΚΕΑ, επιδότηση ενοικίου.}
 • Αποδόσεις Φορολογικής – Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
 • Εκδόσεις πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης.
 • Εκδόσεις ενημερωτικών σημειώσεων συντάξεων.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα τεκμηρίων και κεφαλαίου για αποφυγή υψηλής φορολογίας.

Σε πλήρη συμμόρφωση με τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και τις διαρκώς μεταβαλλόμενες νομοθετικές διατάξεις, το λογιστικό μας γραφείο προσφέρει υπεύθυνα και οικονομικά, υπηρεσίες προς τους ιδιώτες, μισθωτούς & συνταξιούχους.